Mielipiteet

Lukijan mielipide: Millä perusteella Nissinvaaran koulupäätöstä ollaan siirtämässä?

Nissin koululla on hyvä ja tasainen oppilasennuste, ympärillä elävä kylä ja maaseutu, hyvä sijainti Rukan ja Kuusamon puolessa välissä valtatien varressa sekä uusia perheitä muuttaa kylälle. Kohteena olevalla päätöksellä on arvaamattomat seuraukset, jotka vaikuttavat Kuusamon kaupungin imagoon negatiivisesti.

Päätös aiheuttaa suurta hämmennystä juuri koulupiirin alueelle muuttaneille ja muuttaville perheille. Päätös lisää epävarmuutta, ahdistuneisuutta ja turvattomuutta, kun ei voi luottaa pitkäjänteiseen ja uskottavaan päätöksentekoon. Monet perheet ovat tehneet elämänsä suurimpia ratkaisuja hankkiessaan pienen turvallisen kyläkoulun ympäriltä uuden kodin tai ovat juuri rakentamassa tai muuttamassa. Kyläalueen kaavoitus ja runsas tonttitarjonta tarjoavat loistavat mahdollisuudet asumiselle Rukan ja kaupungin keskustan välillä, joten koululla riittää oppilaita pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä koulussa 48 oppilasta ja lisää on tulossa.

Käytännössä Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan linjaus siirtää uuden koulun rakentamispäätöstä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Päätös on 1) Kuusamon kaupunginvaltuuston hyväksymän kouluverkkosuunnitelman, 2) Kuusamon yleiskaavan, 3) Nissinvaaran kyläkaavan (yli 100 uutta tonttia rakentamiselle),4) Kuusamon kylien masterplanin ja Kuusamon maaseutustrategian sekä 5) Kuusamon turvallisuustrategian vastainen.

Kuusamon valtuuston ja hallinto-oikeuksien hyväksymässä yleiskaavassa Kuusamon taajaman ja Rukan välille on merkitty Kuusamon kasvukäytävä, minne asumista, toimintoja, palveluita ja kehitystä painotetaan. Nissinvaara koulu, kyläyhteisö ja Nissinvaaran kyläkaavan uudet yli 100 tonttia kuuluvat kyseiseen Kuusamon valtuutettujen linjaamaan kasvukäytävään.

Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan yllättävä linjaus on ristiriidassa / vastakkainen Kuusamon yleiskaavan ja siihen nojautuvan Kuusamon kouluverkkosuunnitelman kanssa.

Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa hajautettu kouluverkko on paras ratkaisu. Varoittavana esimerkkinä pandemia. Muistutamme, että kyseinen päätös siirtää uuden koulun rakentamista, lisää oppilasruuhkaa Rukan ja Mäkelän kouluilla. Tätä ei selkeästikään ole otettu huomioon. Samaan aikaan juuri Nissinvaaran koulun suunnittelu ja toteutus ratkaisisi pikaisesti ongelmaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mikäli opetusta jatketaan korjauskelvottomassa koulussa, oppilaiden ja henkilökunnan terveys vaarantuu. Investointi kyläkouluun on investointi tulevaisuuteen.

Ari Oikarainen

Nissinseudun kylät ry:n puheenjohtaja

Kirjoittajan mielestä Nissin koulu on tärkeä osa alueen palveluja ja koulu pitäisi laittaa kuntoon. Kuva: Kimmo Penttinen