Paikallisuutiset

Tässä bongataan kohta lintuja. Saapunkijärven rannalla Timo Hietala ja Heino Ervasti. Kuva: Mirkku Halonen

Maaseutuohjelmasta konkreettisiksi toimiksi

Maaseudun asian on aina ajankohtainen. Kesäkuussa hyväksytty maaseutuohjelma tukee elinkeinotoimintaa ja asumista kylillä.

Kuusamo sai tänä vuonna uuden maaseutuohjelman, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Uusi ohjelma oli jo korkea aika laatia, sillä edellinen maaseutuohjelma oli vuodelta 2006 ja siitä oli aika ajanut ohi muun muassa siksi, että maatilojen määrä on vähentynyt.

Maaseutuohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon se, että työikäiset ja lapsiperheet muuttavat palvelujen luo keskustaan. Varsinaisen maaseudun väki vähenee ja vanhenee.

Työpaikat alkutuotannossa ovat vähentyneet ja maatilojen määrä on pienentynyt huomattavasti. Alkutuotanto on silti olennaisen tärkeää maaseudun elinvoimaisuudelle ja sen elinvoimaisuuteen on panostettava. Alkutuotanto pitää nähdä laajasti eikä vain raaka-aineiden tuottajana. Se on pohjana arvonluontiketjuille alueella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Etätyö ja monipaikkainen asuminen ovat Kuusamon maaseudulle suuri mahdollisuus. Kuusamossa ja Kuusamon maaseudulla olisi töitä tarjolla. Työpaikkojen täyttämistä hidastavat kuitenkin asuntopula ja myös tarve löytää töitä myös työn perässä saapuvien puolisoille.

Kylien elinvoimaisuus on tärkeää. Kuusamossa on kymmeniä elinvoimaisia kyliä. Kyläyhdistysten toiminnasta vastaavat ihmiset vanhenevat ja uusia on vaikeaa saada heidän tilalleen.

Maaseutuasiantuntija Heino Ervasti Kuva: Mirkku Halonen

Yhteydet ovat maaseudulle elintärkeitä. Kaupunki on tukenut yksityisteitä ja erilaisia reittejä. Kuusamolaisia huolettaa julkisen liikenteen puute. Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä, mutta kiinteät yli sadan megabitin yhteydet tavoittavat alle viidenneksen alueen kodeista.

Heino Ervasti on aloittanut maaseutuasiantuntijan tehtävässä syyskuun alussa.

Kohti konkretiaa on siirrytty muun muassa palkkaamalla Kuusamon kaupungille maaseutuohjelman mukainen maaseutuasiantuntija. Heino Ervasti on aloittanut maaseutuasiantuntijan tehtävässä syyskuun alussa. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös ohjaus ja neuvonta yksityistieasioissa tarvittaessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuusamon kaupunki tukee edelleen tiehankkeita ja rahoittaa siltojen rakentamista. Tukea on luvassa myös kylätoimintaan ja työllistämiseen kylillä. Kuusamo tukeutuu osin järjestöihin esimerkiksi ostamalla reittien kunnostuspalveluja.

Kuusamon kaupunki käynnistää itse hankkeita ja on tukena yritysten hankkeissa. Yrittämisen mahdollisuuksia autetaan kaavoittamisenkin kautta. Kaavamuutosta helpompi tapa edistää yrittämisen edellytyksiä on poikkeuslupa.

Oulun yliopiston arkkitehtiosaston kanssa on vahvistettu yhteistoimintasopimus, joka palvelee kaavoitusta. Se konkretisoituu ensi vuonna taajama-alueella ja vuodesta 2025 alkaen kylillä.

– Maaseudun asia on aina ajankohtainen, julistuksista päästy jo konkretiaan ja kylien oma aktiivisuus lopulta ratkaisee, vakuuttaa tulevaisuustoimialan kehitysjohtaja Jari Karsikko.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Timo Hietala, Aulis Saapunki ja Terttu Saapunki ovat kyläyhdistyksen aktiivisia jäseniä. Uudet pitkospuut ovat melkein valmiit. Kuva: Mirkku Halonen

Toiveena kunnon tie ja kevyen liikenteen väylä

Mäkelä-Saapungin kyläyhdistys on esimerkki toimeliaasta porukasta elävässä kylässä.

– Tämä on hyvin aktiivinen kyläyhdistys, kehuu Heino Ervasti.

Kyläyhdistys on kuluneena kesänä talkoillut uusia pitkospuita lahonneiden tilalle. Uudet pitkospuut ovat hyvällä mallilla ja rantaa kiertämään pääsee taas jalkineita kastelematta.

Pian rantaan kuljetetaan lintubongauskoppi. Puinen perustus odottaa jo.

– Tämä lähtee tästä ensi viikolla koulun rantaan, lupaa Timo Hietala.

Rakennelma tarjoaa sateettoman näkösuojan siivekkäiden katselemiseen ja kuvaamiseen.

Mäkelän koulu tarjoaa oppia koululaisille ja kokoontumistilaa kyläläisille. Koulun tuntumassa on kylän yhteinen kota.

Kyläyhdistyksen aktiivi-ihmisillä on toive turvallisemmasta koulutiestä oppilaille ja mahdollisuudesta liikkua jalan ja pyörällä kaikille. Heitä hirvittä kylätien huono kunto. Pientareella ei ole pyöräilijälle tilaa, joten päällyste tiellä ja kevyen liikenteen väylä sen vierellä palvelisi kaikenikäisten kyläläisten turvallisuutta ja hyvinvointia.