Paikallisuutiset

Tuomo Törmäsen mukaan tuulivoiman rakentamista tulee Pohjois-Suomessa kaikin tavoin edistää, nopeuttaa ja tukea

Tuomo Törmänen

Tuomo Törmänen, Kokoomus

1. Pitäisikö tuulivoimarakentamista lisätä Koillismaalla?

Tulevaisuudessa tuulivoima tulee muodostamaan merkittävän osan Suomen energiaomavaraisuudesta. Fossiilivapaa tuulivoima tulee olemaan tulevaisuudessa yksi Pohjois-Suomen elinkeinoelämän valttikortti. Ympäristöystävällisenä energiamuotona tuulivoiman rakentamista tulee kaikin tavoin edistää, nopeuttaa ja tukea. Toivoisin Koillismaalle huomattavasti nykyistä enemmän tuulivoima-alueita. Tuulivoiman rakentamisella olisi positiivinen aluetaloudellinen merkitys Koillismaalle. Tuulivoiman lisäksi Koillismaalla tulisi panostaa aurinkoenergiaan liittyviin investointeihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

2. Kannatatko uuden kaivostoiminnan (koboltti, kupari tai kulta) syntymistä Koillismaalle?

Pidän tietyin varauksin uutta kaivostoimintaa mahdollisena joskus tulevaisuudessa. Kaivannaisten tarve kasvaa esimerkiksi yhteiskunnan sähköistymisen seurauksena. Kaivostoiminta täytyy luonnollisesti hoitaa ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti. On ehdottomasti olemassa paikkoja, joihin kaivosta ei ole esimerkiksi ympäristösyistä mahdollista perustaa. Keskeistä on löytää kestävä tasapaino matkailun, alkutuotannon, metsätalouden, luonnonsuojelun ja kaivosteollisuuden välille. Koillismaan ainutlaatuinen luonto synnyttää merkittävät rajoitteet kaivosteollisuudelle alueella.

3. Millä toimilla parantaisit työvoiman saatavuutta Pohjois-Suomessa?

Työvoiman riittävyys ja saatavuus ovat monella alalla kasvun ja investointien esteenä. Pohjois-Suomeen tulisi saada lisää opiskelupaikkoja kaikille koulutustasoille. Pohjois-Suomen mahdollisuuksia tulisi markkinoida aktiivisemmin. Työttömien työllistymistä hidastavia kannustinloukkuja tulisi poistaa. Myös Pohjois-Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien vuosittaista määrää tulisi selkeästi nostaa nykyisestä. Työvoiman saatavuusharkinta tulisi poistaa ja maahanmuuton prosesseja nopeuttaa. Työn verotusta tulisi maltillisesti laskea.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tämän vuoden budjetti on 2 miljardia euroa, mutta kuitenkin 56 miljoonaa euroa alijäämäinen. Mihin sote- tai pelastuspalveluihin kohdistaisit säästöjä ja mihin et missään nimessä?

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot tulevat pakosta merkittävästi kasvamaan tulevina vuosina väestön ikääntymisen seurauksena. Lisärahoitus on siis välttämätöntä. Tässä tilanteessa olisi erittäin tärkeää pyrkiä hillitsemään sote-menojen kasvua. Pohteen tulee aktiivisesti etsiä keinoja menojen kasvun hillitsemiseen. Lisäksi esimerkiksi yksityinen sektori tulisi ottaa nykyistä vahvemmin mukaan palvelujen tuottamiseen. Säästöiltä jättäisin erityissuojelukseen ensimmäisenä mielenterveyspalvelut.

5. Mikä on tärkein asia, johon haluat vaikutta, jos sinut valitaan kansanedustajaksi?

Hyvinvointiyhteiskunta tulee pelastaa. Lupaan tehdä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta vastuullisia päätöksiä. Lupaan rohkeasti puolustaa Pohjois-Suomen ja syrjäseutujen etua ja tulevaisuuden edellytyksiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuka?

Tuomo Törmänen

Puolue: Kokoomus

Ikä: 37 vuotta

Kotipaikka: Kuusamo

Ammatti: kirkkoherra

Tärkeimmät luottamustehtävät: kaupunginvaltuuston jäsen, tulevaisuuslautakunnan 1. varapuheenjohtaja, Kokoomuksen puoluevaltuuston varajäsen

Harrastukset: Laskettelu, historia, ruuanlaitto ja hyvät draamasarjat